top of page

Tekniska analyser

services.png

Utöver de kurser som du kan boka online har du även möjlighet att få ytterligare analysverktyg hos Skåre Swim Club.

 

Vi erbjuder bland annat en videoanalys ovan och under vattnet som används för att få en utförligare bild över hur din simteknik ser ut.

Smart Paddles (vänster i bild) ger en ännu mer utförlig analys av simtaget under vattnet och i viken riktning som du för vattnet. 

För tävlingssimmaren har vi även tillgång till en start och vändningsanalys med hjälp av en startbox där vi är den första simföreningen i Sverige med denna specifika produkt. 

Om du vill använda ett analysalternativ kontakta oss via Kontakt eller e-post på info.skareswimclub@gmail.com
GOPRO.jpg

Videoanalys

I videoanalysen filmar vi minst 5 olika tagningar av dig när du simmar. Med hjälp av detta material är det möjligt för oss att analysera din teknik från olika vinklar på bästa möjliga sätt.

Har du någonsin sett dig själv simma? Det är viktigt att förstå vad man gör för att kunna förbättra sig.

SMART PPADDLES.jpg

Smart Paddle-analys

Denna tjänst är ett tillägg för videoinspelningen. Fördelen här är att du får värden i form av siffror för dina videoinspelningar och kan jämföra dessa värden med senare inspelningar. Förbättringar är inte bara visuellt synliga!

Kanske slösar du på värdefull energi i fel riktning?

Let´s find out!

Foto 01.10.21, 15 16 59.heic

Start&Vändningsanalys

För tävlingssimmaren erbjuder vi en utförlig analys av er start och vändning. Till att börja med använder vi ett startsystem för mätning som ger oss värden för 5m,10m respektive 15m. Detta startsystem omvandlar sedan dina värden och bestämmer den optimala brytpunkten efter streamline.

Kanske kickar du för länge under vattnet och tappar värdefull fart?

Let's find out!

bottom of page