top of page
test smartpaddles.png

Smart Paddle-Analys

Smart Paddles är ett optimalt verktyg för ytterligare feedback med exakta värden. I kombination med videoinspelningarna ger detta värdefull information av din simning. Om denna analys görs regelbundet kan man utläsa sina framsteg kontinuerligt för att säkerställa att simningen är effektiv och energisnål.

 ARMTAGET OVANIFRÅN 

Analysis P2.png

ARMTAGET FRÅN SIDAN

Analysis P3.png

KRAFTFÖRDELNING
VERTIKAL/LATERAL/FRAMÅT

Fördelningen av kraften i ett genomsnittligt simtag visas här. Den röda kurvan visar kraften som appliceras horisontellt. Den gula kurvan indikerar sidoenergin. Den gröna kurvan är den viktigaste för simning, nämligen den kraft som används i simriktningen.

RESULTATÖVERBLICK

Paddlarna mäter tiden per banlängd (25m), liksom armfrekvensen (antal armtag per 25m). Den kraft som appliceras i "avg force" samt verkningsgraden (efficiency) i % ger viktiga värden för analysen.

bottom of page